Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt VD och koncernchef på Insitepart. 

Om vissa branscher har haft det kämpigt under pandemin, så tillhör dagligvaruhandeln definitivt inte en av dem – i alla fall inte räknat i försäljningsutveckling. Enligt Svensk Dagligvaruhandel växte försäljningen under helåret 2020 med 7,6 procent jämfört med 2019. Den fysiska försäljningen i butik ökade med 5,2 procent och e-handelsförsäljningen med 94,5 procent (!). Förklaringen till den starka utvecklingen, i en bransch som annars är relativt okänslig för konjunktursvängningar, är att vi under pandemin i större utsträckning intagit våra måltider hemma.

"Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande"

Dagligvaruhandeln i Sverige har länge varit en mogen marknad med tydlig dominans av tre stora aktörer. Tillsammans står Ica, Coop och Axfood för över 90 procent av den totala försäljningen, där Ica är klart störst. Sedan Coop förvärvat den svenska delen av Netto och Axfood nyligen aviserade uppköpet av Bergendahls partihandelsverksamhet, är det numera bara Lidl som är synlig på kartan jämte jättarna.

Dagligvaruhandelns logistiklösningar har precis som det mesta annat anpassats och utvecklats över tid. Gemensamma nämnare i tidigare generationers utvecklingsinitiativ har varit ökad centralisering och automatisering i distributionsledet. Projekten har varit förenade med gigantiska investeringar i fastigheter, IT samt hanterings- och lagringsutrustning samt nedstängningar av regionala lagerenheter. Utvecklingen har drivits på av skalfördelar i distributionssystemet, men också en allt snabbare teknikutveckling. Även om aktörernas projekt är både många och långa går det inte att på ett tydligt sätt se att de sammanfaller i tiden – förrän nu.

Fastän e-handelns andel av dagligvaruhandeln fortfarande är förhållandevis blygsam så går utvecklingen snabbt. För att säkerställa kapacitet och lönsamhet ställs nya krav på distributionen. Rätt beslut och lösning ger möjlighet att knyta till sig nya kunder och ta marknadsandelar. Mot denna bakgrund har aktörerna i nästan perfekt synkronisering reagerat och sjösatt stora logistikutvecklingsprojekt,  baserade på delvis olika vägval.

Icas e-handelsstrategi bygger på renodlade e-handelslager i storstadsregionerna med en hög automationsgrad baserat på Ocados plattform. Coop har i nuläget valt en mer avvaktade och decentraliserad strategi med ett darkstorekoncept i södra Stockholm och plock i butik på övriga marknader. Samtidigt bygger Axfood det största lagret som någonsin byggts i en etapp i Sverige. Det nya högautomatiserade lagret i Bålsta norr om Stockholm ska försörja både Axfoods butiker och e-handelskunder.

Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande. Om en all-in-strategi i partnerskap med en framgångsrik brittisk e-handelsaktör är framgångsreceptet eller om en mer avvaktande och inkännande strategi är rätt väg kan jag inte riktigt svara på. Vad som däremot är viktigt att lyfta fram är att dagligvaruhandelns vägval för att möta de nya förutsättningarna inte bara angår dem själva. Med en på sikt förväntad flerdubblad e-handelspenetration i dagligvarusegmentet kommer dessa distributionsvolymer utgöra en viktig bas och ett ankare även för övriga detaljhandeln. För att utveckla attraktiva, miljösmarta och kostnadseffektiva e-handelsleveranser krävs samordning av större volymer. Dagligvarujättarnas beslut och vägval i antal lager och dess placering för att möta den växande e-handeln är med andra ord en viktig pusselbit också för e-handeln i stort.

Se fler inlägg

Klicka till höger för fler inlägg.

21 August, 2023

Här hittar handeln framtidens toppchefer

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring hur handeln hittar framtidens toppchefer.Precis som i alla andra sammanhang har en vd inom handeln uppdraget att leda mot uppsatta mål och förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. Ett up...
10 October, 2022

En prövningens tid för logistikchefen

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring de utmaningar som väntar logistikchefer framöver; som att sitta på överkapacitet. Smarta beslut kan dock leda till fördelar framöver.Under flera år har logistiken utveckling drivits på av goda tider...
17 June, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, sp...
10 June, 2022

Storleken är av mindre betydelse

Hur ska man jämföra TPL-företag? I vart fall är storleken på lagerytan ett ytterst trubbigt mått, det anser Dagens Logistiks krönikör Tobias Jonasson, till vardags vd på Insitepart.Tredjepartslogistik är branschen som inte är bransch. Snarare handlar de...
22 September, 2021

Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

"Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln."
11 August, 2021

Logistikens relation till e-handeln är ansträngd, komplicerad och hälsosam

"E-handeln kommer tillföra logistiken nya och utökade förmågor och därmed göra den än mer livskraftig"
6 June, 2021

Krävs mer raffinerade åtgärder för att lösa hyresproblematiken

"För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder."
19 April, 2021

Aktiva miljöåtgärder är inget kundkrav – det är ekonomisk självbevarelsedrift

”Att agera i disharmoni med miljön kostar pengar – mycket pengar"
5 April, 2021

Den framtidssäkrade detaljhandeln kräver ett logistiskt cirkustrick

”Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel”