Tobias Jonassons (VD och koncernchef Insitepart) krönika i DI:s temabilaga Intelligent Logistik.

Black Friday är för många en shoppinghögtid och startskottet för julhandeln. Traditionen har sitt ursprung i USA och infaller dagen efter Thanksgiving, dvs fredagen efter den fjärde torsdagen i november. Även om just fredagen inte officiellt är en ledig dag i USA är skolorna stängda och många arbetsplatser tillämpar klämdag. Med andra ord en ledig dag att fylla med något meningsfullt - shopping.

"Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln."

Namnet Black Friday härstammar från tidigt 60-tal i Philadelphia och användes för att beskriva den stora trafik- och fotgängarökningen som återkommande inträffar efter Thanksgiving. Det var inte förrän i mitten på 70-talet som uttrycket började spridas utanför Philadelphia för att numera vara allmän term både i och utanför USA. En alternativ förklaring om namnets ursprung kopplar det istället till den tidpunkt på året då handeln är "back in black", dvs röda förlustsiffror har vänt till vinst. Detta får dock betraktas som en efterkonstruktion i ett försök att göra namnet mer positivt laddat.

Det dröjde till 2013 innan Sverige började hänga på Black Friday-trenden. Framförallt har e-handeln varit pådrivande, där CDON var bland de första att anamma rean. Efter det har fler och fler hakat på och varje år rapporteras nya säljrekord. Trots svenskarnas ökade medvetenhet kring hållbar konsumtion blev även 2019 ett rekordår när den totala försäljningen under Black Friday uppgick till 7,1 miljarder kronor. Var tredje svensk passade då på att fynda varor, vilket ökade försäljningen med 300 miljoner jämfört med 2018. På senare år har Black Friday tidsmässigt utvidgats till ett Black Weekend och t.o.m. Black Week.

Black Friday, Weekend eller Week är inte bara ett shoppingfrosseri och startskott för julhandeln utan i många fall även upptakten på en period av logistikprövningar bland handelns aktörer. Extrema försäljningsvolymer och ambitiösa kundlöften orsakar stress i logistiklösningarna. En omedelbar chockvåg av order från kunder som vill göra klipp sköljer över lagret vidare ut i transportledet. Eventuella fel och brister som inte tidigare kommit upp till ytan blir brutalt blottlagda. Otrimmade processer blir onödigt tids- och resurskrävande. IT-system som inte håller måttet kraschar. Automationslösningar dimensionerade för normala produktionsvolymer slår i kapacitetstaket. Och redan ansträngda leverantörsrelationer blir outhärdliga.

Att inte vara förberedd när volymerna slår till får konsekvenser. Det finns flera välkända exempel på logistiska dikeskörningar med direkt koppling till Black Friday och den efterföljande julhandeln. Kunderna är hänsynslösa i sin dom när leveranserna dröjer eller helt uteblir. Kostnaderna för att parera en bristfällig logistiklösning eller ett brutet kundlöfte kan dessutom bli rejält kännbart.

Även i år förväntas Black Friday slå rekord. Förberedelser är kung. Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln. I annat fall riskerar shoppinghögtiden Black Friday att inte bli något annat än startskottet på ren och skär nattsvart lidande.

Se fler inlägg

Klicka till höger för fler inlägg.

21 August, 2023

Här hittar handeln framtidens toppchefer

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring hur handeln hittar framtidens toppchefer.Precis som i alla andra sammanhang har en vd inom handeln uppdraget att leda mot uppsatta mål och förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. Ett up...
10 October, 2022

En prövningens tid för logistikchefen

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring de utmaningar som väntar logistikchefer framöver; som att sitta på överkapacitet. Smarta beslut kan dock leda till fördelar framöver.Under flera år har logistiken utveckling drivits på av goda tider...
17 June, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, sp...
10 June, 2022

Storleken är av mindre betydelse

Hur ska man jämföra TPL-företag? I vart fall är storleken på lagerytan ett ytterst trubbigt mått, det anser Dagens Logistiks krönikör Tobias Jonasson, till vardags vd på Insitepart.Tredjepartslogistik är branschen som inte är bransch. Snarare handlar de...
12 October, 2021

Dagligvaruhandelns kapprustning angår inte bara dem

“Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande”
11 August, 2021

Logistikens relation till e-handeln är ansträngd, komplicerad och hälsosam

"E-handeln kommer tillföra logistiken nya och utökade förmågor och därmed göra den än mer livskraftig"
6 June, 2021

Krävs mer raffinerade åtgärder för att lösa hyresproblematiken

"För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder."
19 April, 2021

Aktiva miljöåtgärder är inget kundkrav – det är ekonomisk självbevarelsedrift

”Att agera i disharmoni med miljön kostar pengar – mycket pengar"
5 April, 2021

Den framtidssäkrade detaljhandeln kräver ett logistiskt cirkustrick

”Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel”