Detaljhandeln är mitt i en omfattande förändring. Hur varorna görs tillgängliga för kunden är en avgörande del i det. Och framtidens logistikutmaningar i är inget för fegisar. Det skriver Insiteparts VD och koncernchef, Tobias Jonasson, i en krönika för Market.se

”Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel”

Detaljhandeln är mitt i en omfattande förändring. Det pågår en febril aktivitet bland detaljhandelns aktörer att försöka förstå och anpassa sig till nya förutsättningar och ta tillvara på de affärsmöjligheter som uppstår som en följd av det demografiska skiftet, ökad kundfragmentering och inte minst en accelererande teknikutveckling.

En avgörande del i anpassningen och i flera avseenden det kanske mest utmanande arbetet har att göra med hur varorna ska göras tillgängliga för kunderna – logistik.

Logistik handlar om att förbättra effektiviteten i företag och därmed åstadkomma en positiv lönsamhetspåverkan. Att logistiken har effekt på ett företags kostnader är uppenbart för de allra flesta.

Att driva lager och transportera varor kostar pengar som med olika förutsättningar och prestationer ger olika utfall på kostnadssidan. Den lite mer insatte vet också att logistiken både direkt och indirekt även påverkar intäkterna.

Rätt prestation i sammanhanget kan skapa en konkurrensfördel som blir avgörande för hos vem kunden väljer att göra sitt inköp. Omvänt kan en icke-prestation leda till att kunden istället väljer att köpa sin vara från någon annan. Förenklat har den intäktspåverkande delen av logistiken att göra med vilken leveransservice man erbjuder sina kunder, det vill säga hur enkel och smidig kunden upplever leveransen.

Service är dock förenat med kostnader, varför fastställandet av rätt serviceåtagande blir en balansakt mellan å ena sidan grad av leveransservice å andra sidan kundens vilja att täcka upp för de resurser som åtgår för att leverera samma service. Denna logistiska tyngdlag är fullständigt grundläggande och gäller för alla kommersiellt drivna branscher och flöden.

Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel. När kunderna plötsligt förväntar sig radikalt snabbare och mer bekväma leveransalternativ, samtidigt som man inte är villig att betala för de merkostnader som uppstår, förskjuts tyngdpunkten och balansakten får slagsida.

På kort sikt har situationen hanterats genom att i vissa fall helt enkelt bortse från kundernas nya förväntningar och i andra fall genom att agera på kraven utan att ha täckning för kostnaderna. Varken att leverera mindre än kundens förväntningar eller att med redan stressade rörelsemarginaler ta på sig ofinansierade kostnader är emellertid hållbart i längden.

Den slitna klyschan att vara relevant för sina kunder och att framtidssäkra sin verksamhet är  direkt kopplad till detaljhandlarens logistiska förmågor. Nyckeln ligger i att lyckas återställa jämviktstillståndet i balansövningen genom att tillgodose kundernas nya krav på tillgänglighet och leverans med i princip oförändrade kostnader.

För att reda ut uppgiften krävs en utpräglad innovationsförmåga och kunskap i hur modern teknik, på samma sätt som lindansarens balansstång, kan bidra till stadga och parera jämvikten. I frånvaro av facit krävs beslutsamhet och handlingskraft, men framförallt mod.

Framtidens logistikutmaningar i detaljhandeln är inget för fegisar. Lindansen i sin nya kontext är ett halsbrytande cirkustrick helt utan säkerhetslinor.

Se fler inlägg

Klicka till höger för fler inlägg.

21 August, 2023

Här hittar handeln framtidens toppchefer

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring hur handeln hittar framtidens toppchefer.Precis som i alla andra sammanhang har en vd inom handeln uppdraget att leda mot uppsatta mål och förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. Ett up...
10 October, 2022

En prövningens tid för logistikchefen

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring de utmaningar som väntar logistikchefer framöver; som att sitta på överkapacitet. Smarta beslut kan dock leda till fördelar framöver.Under flera år har logistiken utveckling drivits på av goda tider...
17 June, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, sp...
10 June, 2022

Storleken är av mindre betydelse

Hur ska man jämföra TPL-företag? I vart fall är storleken på lagerytan ett ytterst trubbigt mått, det anser Dagens Logistiks krönikör Tobias Jonasson, till vardags vd på Insitepart.Tredjepartslogistik är branschen som inte är bransch. Snarare handlar de...
12 October, 2021

Dagligvaruhandelns kapprustning angår inte bara dem

“Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande”
22 September, 2021

Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

"Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln."
11 August, 2021

Logistikens relation till e-handeln är ansträngd, komplicerad och hälsosam

"E-handeln kommer tillföra logistiken nya och utökade förmågor och därmed göra den än mer livskraftig"
6 June, 2021

Krävs mer raffinerade åtgärder för att lösa hyresproblematiken

"För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder."
19 April, 2021

Aktiva miljöåtgärder är inget kundkrav – det är ekonomisk självbevarelsedrift

”Att agera i disharmoni med miljön kostar pengar – mycket pengar"