inspiration och kunskap - lager och logistik

Låt oss dela och inspirera

Här delar vi med oss av spaningar, tips och erfarenheter från vår vardag som driftpartner.

Insitepart Inspiration & Kunskap

Inspiration & Kunskap

Här delar vi inlägg, artiklar och tips som kan intressera dig. Vi tycker till och tipsar för att sprida kunskap och inspirera. Kontakta oss gärna för åsikter eller önskemål på innehållet på denna sida. Har vi möjlighet delar vi gärna med oss av våra erfarenheter i seminarier och workshops.

3 juli, 2024

”Good enough” är logistikens nya perfekta

I sin senaste krönika för tidningen Market skriver Insiteparts vd, Tobias Jonasson, om varför ”good enough” behöver vara den nya ledstjärnan inom logistiken.Att leva efter devisen ”good enough” innebär att släppa sina prestationskrav. Att allt man gör inte behöver vara så perfekt - nöja sig med att saker och ting är bra nog. För arbetsgruppen som sänker sina prestationskrav och lägger fokus på rätt saker påstås det dessutom leda till ett mer kreativt och innovativt arbetsklimat. I miljöer som nöjer sig med mindre än det perfekta byggs en kultur av utveckling och lärande. Individer kan testa sina idéer, tillåtas göra misstag och pröva sig fram, vilket i sin tur leder till ökad arbetsglädje och kreativitet, men också ett mer produktivt och resurseffektivt sätt att arbeta. Även om det har förändrats en del över tid så bygger fortfarande mycket inom logistiken på beräkningar. Vi söker och finner de rätta svaren i matematiska modeller och kalkyler. I den operativa styrningen använder vi formler och beräkningar för att fastställa rätt lagernivåer och beställningskvantiteter på artiklarna samt minimera körsträckor i distributionen och på lagret. I den mer strategiska logistikplaneringen räknar vi på antaganden och förutsättningar för att dimensionera kapaciteter och simulerar utfall för olika lösningsalternativ och vägval. Genom grundliga analyser och kalkyler leder vi våra slutsatser i bevis. ”Good enough” är ett okynne som till varje pris bör undvikas. Utvecklingen i detaljhandeln går snabbt och är svår att förutse. Det enda vi vet med säkerhet, är att allt är osäkert. Att med en sådan utgångspunkt räkna fram en optimal lösning för framtiden är inte bara otacksamt – det är omöjligt. Förutsättningarna skiftar snabbt och utmaningen i att träffa målet blir inte mindre av att målet är rörligt eller ibland helt osynligt. Mer analys och beräkning leder nödvändigtvis inte till bättre träffsäkerhet. ”Felen blir bara mer exakta”, som någon uttryckt det. Så länge de förutsättningar vi stoppar in i övningen bygger på osäkerhet kan det snarare invagga oss djupare i övertygelsen att vi har ”koll på läget” och därigenom kan motivera större och mer genomgripande förändringar. Stora förändringar och omfattande investeringar som också riskerar att skapa inlåsningseffekter och göra logistiken mindre anpassningsbar. För att tjäna dagens och framtidens detaljhandel behöver logistiken kunna hantera en bred palett av möjliga scenarier, men också kunna tillvarata mer konkreta affärs- och utvecklingsmöjligheter som uppkommer ”här och nu”. Låt oss därför sluta jaga de perfekta lösningarna och istället acceptera det tillräckliga bra. Frigöra oss från perfektionismen och optimalkomplexet. Inte låta tid och resurser förgås på det perfekta som ändå blir fel. Att stanna vid ”good enough” skulle dessutom ge både tidsmässigt och ekonomiskt utrymme att reagera och anpassa de logistiska förmågorna oftare. På köpet får vi tydligen också ett mer kreativt och innovativt umgänge med våra kollegor och mer produktiva arbetsformer. ”Good enough” borde därför bli detaljhandelslogistikens nya optimala. Tobias JonassonTobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepa...
21 augusti, 2023

Här hittar handeln framtidens toppchefer

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring hur handeln hittar framtidens toppchefer.Precis som i alla andra sammanhang har en vd inom handeln uppdraget att leda mot uppsatta mål och förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. Ett uppdrag som med hänsyn till de senaste årens snabba förändringar i förutsättningarna att bedriva detaljhandelsverksamhet sannolikt varit en mer skumpig tillvaro än tidigare. Omsättningstakten på toppcheferna har varit hög och rubriker om vd-karuseller frekventa. Önskvärda kvaliteter och egenskaper hos en vd brukar främst handla om ledarskapet och förståelsen för själva affären. Det fodras bred kunskap om hur företagets olika funktioner ska samverka för att maximera effektiviteten och värdet i erbjudandet. Även en välsinnad inställning och nyfikenhet på ny teknik får antas ha ökat i betydelse i takt med teknikutvecklingens alltmer strategiska och framträdande roll som möjliggörare. Förutom redan etablerade vd:ar i branschen, verkar kandidater med finansiell bakgrund eller ansvariga inom sälj- och marknad vara särskilt attraktiva när vakanta vd-stolar ska tillsättas. Logistikcheferna har däremot inte visat sig vara lika intressanta – förrän nu? I logistiken är alltid utgångspunkten att så effektivt som möjligt skapa värde för kunden istället för att optimera resursanvändningen i enskilda funktioner. Logistikchefen besitter en tvärfunktionell kompetens och ansvar som i olika grad spänner över produktutveckling, inköp, produktion och distribution. Hen mäter och utvärderar sin prestation i såväl resultat- som balansräkningen och kombinerar strategisk planering med skickligheten att manövrera bland snabba beslut och riktningsförändringar. Logistik är personalintensivt, vilket också gör den framgångsrike logistikchefen till en van ledare vars goda resultat vilar på en förmåga att förstå medarbetarnas behov och motivation. Och att ny teknik är logistikchefens bästa vän för att leverera mot allt tuffare mål är sen gammalt. Argumenten för att vd:ar i detaljhandeln också borde plockas upp från logistikledet är många – och kanske är det just det vi nu ser håller på att hända? När Dollarstore tidigare i år aviserade ny vd, var det på Rustas tidigare logistikansvarige Anders Kind som valet fallit på. Före semestern utsågs Axfoods-koncernens logistiktopp, Nicholas Pettersson, till vd för gruppens lågpriskedja Willys. Två tunga utnämningar på kort tid som båda har sin bakgrund i detaljhandelslogistiken. När karusellen snurrar vidare är grundtipset till styrelser och rekryterare på jakt efter framtidens toppchefer att precis som Dollastore och Willys söka i logistiken. I denna del av företagen sitter nämligen ansvariga med precis rätt kvalifikationer för att framgångsrikt leda den fortsatt skumpiga resan in i detaljhandelns framtid. Tobias JonassonTobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepa...
10 oktober, 2022

En prövningens tid för logistikchefen

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring de utmaningar som väntar logistikchefer framöver; som att sitta på överkapacitet. Smarta beslut kan dock leda till fördelar framöver. Under flera år har logistiken utveckling drivits på av goda tider med gynnsamma och ökade volymer. Inte sällan har utvecklingen varit kopplad till den snabbt växande e-handeln vars tillväxt under pandemin varit extrem. Företagen och dess logistikchefer har investerat enorma summor i att möta tillväxten och röja undan alla hinder för fortsatt lika snabb eller till och med ännu snabbare utveckling framåt, uppbackade av korta återbetalningstider i business case,. Men så har nu plötsligt förutsättningarna ändrats. Omvärldspåverkan har ställt allt på ända. Att göra rätt vägval vid större förändringar i sin logistiklösning är ett beslut som måste föregås av omfattande analyser och förberedelser. Flera frågor måste besvaras. Hur kan sortimentet och volymerna antas utvecklas över tid? Hur kommer fördelningen se ut mellan olika sälj- och distributionskanaler? Var finns kunderna och vilket är deras behov nu och de närmaste åren? Hur agerar konkurrenterna? Vad finns det för redan befintliga tillämpningar och erfarenheter att beakta? Osv. Några svar kan grundas på fakta medan andra, i en varierande grad kvalificerade, på gissningar. Gemensamt för de flesta av guldårens lösningar är att storlek och kapaciteter har dimensionerats för att hantera ett obrutet linjärt eller exponentiellt tillväxtförlopp framåt. Konsekvensen när volymerna sviker blir överdimensionerade lösningar som snabbt förvandlas till en smärtfylld olägenhet. En olägenhet och börda som riskerar att tynga många logistikchefers axlar det närmaste året. För att vara framgångsrik i en logistikchefsroll ska du bemästra såväl strategisk planering som förmågan att manövrera bland snabba beslut och riktningsförändringar. Egenskaper som nu måste plockas fram. När tillväxt och ökade volymer plötsligt inte är en självklarhet kan redan fattade beslut snabbt behövas prövas på nytt. Modiga och listiga åtgärder för att anpassa kapaciteter och sänka kostnader, men också aktivt arbeta för att med rätt leveranserbjudande driva in nya volymer från konkurrenterna och förmå hålla investeringar och tillgängliga kapaciteter i arbete. För några kommer prövningen bli för stor och leda till drastiska panikåtgärder för att övervintra krisen och i bästa fall undvika den totala dikeskörningen. Andra kommer ha bättre flexibilitet i sina lösningar och med rätt beslut rent utav kunna utnyttja omständigheterna till att vinna marknadsandelar. Oavsett stundar en prövningens tid för företagens logistikchefer. En tid med hårt arbete och svåra beslut. En tid med många misslyckanden, men förhoppningsvis ännu fler goda resultat och prestationer som gör avgörande skillnader för företagen. Tobias JonassonTobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart Källa: https://dagenslogistik.se/en-provningens-tid-for-logistikchefen...
17 juni, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, spektakulära automationsinvesteringar bland svenska företag. Men hur lyckas man med sitt automationsprojekt och får den effekt man hoppats på? Knapp har pratat med tre verkliga experter inom området om framgångsfaktorer och fallgropar inom lagerautomation. Läs hela artikeln hä...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Insitepart Holding AB, orgnr. 559200-5812 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.