Kvinna i profil

Specialisttjänster inom utveckling, rekrytering och interim management

Stöttande specialister i uppdragsgivarens projektteam eller med totalansvar för projektgenomförandet.

Insitepart Vårt erbjudande Projekt & Utveckling

Projekt och utveckling inom lager och terminal

Våra driftsnära specialister har lång och gedigen erfarenhet inom arbetsledning, rekrytering, processutveckling, automation och IT.

Inom Projekt & Utveckling erbjuder vi en portfölj av stödtjänster kopplat till lager- och terminaldrift. Våra specialister arbetar både i isolerade kundprojekt och som supporterande utvecklingsresurser i våra egna driftverksamheter. Vi agerar specialister och expertstöd i uppdragsgivarens projektteam eller med totalansvar för projektgenomförandet. Projekten sträcker sig från tidiga planeringsfaser till implementering och genomförande. Tjänsterna inom Projekt & Utveckling är uppdelat på Expert- & projektstöd, Rekrytering av chefer och specialister samt Interim management.

Läs mer om våra tjänster inom Projekt & Utveckling nedan.

Expert- & projektstöd

Rekrytering av chefer & specialister

Interim Management

Projekt och utveckling logistik

Expert- & projektstöd

Genom våra verksamhetsspecialister tillgängliggörs vår samlade erfarenhet och kompetens inom lager- och terminaldrift.

Vi arbetar som stöttande specialist i ditt projektteam eller med totalansvar för projektgenomförandet. Som kompetensresurs är vi driftnära i vår inriktning och lägger stor vikt vid lösningens praktiska genomförbarhet. I vårt team av resurser ingår specialistkompetenser inom bl.a. arbetsledning och styrning, processutveckling, flöde och layout, lagerautomation samt IT-stöd. Bland våra referensuppdrag finns allt från den mindre manuella verksamheten till den större högautomatiserade.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar inom expert- och projektstöd.

Rekrytering av chefer och specialister

Rekryteringsspecialister med lång erfarenhet av rekrytering, beteendevetenskap och ledarskap kombinerat med gedigna kunskaper om kraven inom lager och logistik.

Att rekrytera chefer och specialister kan vara både svårt och tidsödande. Det handlar dels om att nå ut till rätt individer, men också att kunna utvärdera och verifiera kandidaterna. Som en nischaktör inom lager och logistik har vi byggt upp ett omfattande branschnätverk som genom ett proaktivt arbete ger oss goda förutsättningar att identifiera rätt kandidater. I urvalsprocessen lutar vi oss mot våra gedigna kunskaper om kraven inom lager och logistik och självklart använder vi oss av ledande verktyg inom arbetspsykologisk testning.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med rekrytering av chefer och specialister.

Interim Management

Erfarna chefer och ledare när verksamheten står inför en särskild utmaning, förändring, vakans eller sjukfrånvaro.

Genom att anlita en interimschef får ni en ledare som under en begränsad tid agerar på ett kritiskt verksamhetsbehov. Interim Management kan vara en kortsiktig injektion för ett projekt eller en specifik uppgift. Vår interimstjänst finns för de logistiksammanhang som kräver en erfaren ledare. Behovet kan uppstå i samband med exempelvis planerad eller oförutsedd frånvaro eller vid större verksamhetsförändringar med höga och utmanande krav på ledarskapet.

Exempel på chefsroller vi tillsätter:

- Logistikchef
- Lagerchef
- Platschef
- Driftledare
- HR-chef (lager/logistik)
- Förändringsledare

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med Interim Management.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort