Driftlösningar bemanning anställda

Flexibla drift- och bemanningslösningar

Flexibla bemanningslösningar, funktionsansvar och entreprenader samt driftansvar hel site.

Insitepart Vårt erbjudande Driftlösningar
Driftlösningar anställd

Dedikerade drift- och bemanningslösningar för lager och terminal

Vårt driftkoncept bygger på ett nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utmana och utveckla verksamheten.  

Vår specialisering och tydliga fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom logistik har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med flera av de mest framstående och krävande aktörerna i sin bransch. Rätt prestationer i våra drift- och bemanningsuppdrag säkerställs genom driftnära specialistkompetenser inom arbetsledning, flöden- och processutveckling, automation samt IT.

Vi tror på att mäta och följa upp prestationer och utveckling. Detta möjliggörs genom egenutvecklade verktyg för uppföljning och redovisning av relevanta KPI:er.

Läs mer om våra drifttjänster nedan.

Flexibla bemanningslösningar

Funktionsansvar och entreprenader

Driftansvar hel site

Flexibla bemanningslösningar

Vi bemannar lager- och terminalverksamheter. Genom vår tydliga inriktning och specialisering kan vi erbjuda en högkvalitativ och flexibel bemanningslösning.

Att hyra in personal är ett effektiv sätt att öka flexibiliteten i din verksamhet. Det kan exempelvis handla om att hantera tillfälliga arbetstoppar under dagen, veckan eller en längre säsong. Med hänsyn till behov i uppdragets unika förutsättningar ser vi till att den personal du hyr in har rätt kompetens och förutsättningar att lyckas i uppdraget. Det är vårt ansvar att se till att leverera rätt kapacitet och kompetens när den behövs.  

Vi tror på att mäta och följa upp prestationer och utveckling. Med egenutvecklade verktyg för uppföljning och redovisning av relevanta KPI:er kan vi tillsammans med dig som uppdragsgivare löpande utvärdera och utveckla vår leverans. 

När du hyr in personal från oss ska du känna dig trygg. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som aldrig kompromissar på vårt ansvar gentemot våra anställda. Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra bemanningslösningar.

Funktionsansvar och entreprenader

Funktionsansvar eller entreprenadlösning innebär att vi ansvarar och driver enskilda funktioner i din lager- eller terminalverksamhet.

Ersättningsmodellen i våra entreprenadlösningar bygger på en tydlig koppling till utfört arbete. Typiska funktioner som lämpar sig för en entreprenadlösning kan vara containerlossning, returhantering eller en plockfunktion. Inom ramen för funktionsansvaret och entreprenadlösningen driver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete med avseende på såväl produktivitet som kvalitet och arbetsmiljö. Tillsammans fattar vi beslut om lämpliga åtgärder och utvecklingsinitiativ.

För dig som uppdragsgivare innebär en entreprenadlösning färre planeringspunkter och minskad komplexitet i din verksamhet kombinerat med ökat fokus på produktivitet och kvalitet i den aktuella funktionen.

Kontakta oss så berättar vi mer om funktionsansvar och entreprenader.

Driftansvar hel site

Helhetsansvar för drift av lager- och terminalanläggningar innebär att vi ansvarar och driver hela din verksamhet mot uppsatta mål.

Med hänsyn till ert uppdrags specifika förutsättningar och krav utformas en dedikerad driftlösning för att nå rätt kostnader och service. Tillsammans med dig som uppdragsgivare arbetar vi aktivt och strukturerat med ständiga förbättringar. Som din drift- och kompetenspartner är vi alltid noggranna med att mäta och följa upp prestationer och utveckling, där vi bl.a. arbetar med egenutvecklade verktyg och metoder för uppföljning och redovisning av relevanta KPI:er. För dig som uppdragsgivare innebär vårt helhetsansvar kvalitet, effektivitet och inte minst kontroll.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra driftlösningar av hel site.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort