Insitepart anställda

Med uppdraget att förändra, utveckla och leda

Genom vår specialisering och inriktning ska vi förändra, utveckla och leda. Vi ska vara en aktiv drift- och kompetenspartner till de mest krävande uppdragsgivarna inom lager- och terminaldrift.

Insitepart Om Insitepart
Insitepart lager

Vill vara annorlunda

Vi är en modern drift- och kompetens-partner inom logistik.  

Vi vill vara annorlunda och skilja ut oss. I partnerskap med våra uppdragsgivare vill vi förändra synen på ett framgångsrikt drift- och bemanningssamarbete. Detta har resulterat i att vi sedan starten 2015 har vi fått förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder varav flera är ledande i sin bransch.

Nya krav och behov utmanar oss i vår roll

Logistiken är under ständig förändring. Just nu drivs utvecklingen i hög grad av omställningen, med tillhörande nya krav och behov inom retail och e-handel.

Att hantera framtidens logistikutmaningar kräver förmågan att anpassa och tänka nytt, inte minst inom retail och e-handel. De senaste årens utveckling har fått fler att inse lagrets betydelse och vilken inverkan det har på hur företaget uppfattas av sina kunder. Detta ställer i sin tur nya krav på oss som driftpartner. I vår roll behöver vi ständigt utmana oss själva och det sammanhang vi agerar i. Mot den bakgrunden har vi utvecklat ett erbjudande och tjänstekoncept som vi vet lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar, både idag och i omställningen framåt.

Vi tror med andra ord inte att det räcker att skicka armar och ben efter problemen. Det krävs specialistkompetens och fokusering. För att lyckas med detta måste vi ha kompetenta och dedikerade medarbetare - vi ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Siffror från verksamheten

2015

Året då företaget grundades

1500+

Antal medarbetare

2500+

Antal medarbetare i peak

500

Årlig omsättning i MSEK