Insitepart anställda

Med uppdraget att
förändra, utveckla
och leda

Genom vår specialisering och inriktning ska vi förändra, utveckla och leda. Vi ska vara en aktiv drift- och kompetenspartner till de mest krävande uppdragsgivarna inom lager- och terminaldrift.

Insitepart Om Insitepart
Insitepart lager

Vill vara annorlunda

Vi är en modern drift- och kompetens-partner inom logistik.  

Vi vill vara annorlunda och skilja ut oss. I partnerskap med våra uppdragsgivare vill vi förändra synen på ett framgångsrikt drift- och bemanningssamarbete. Detta har resulterat i att vi sedan starten 2015 har vi fått förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder varav flera är ledande i sin bransch.

Nya krav och behov utmanar oss i vår roll

Logistiken är under ständig förändring. Just nu drivs utvecklingen i hög grad av omställningen, med tillhörande nya krav och behov inom retail och e-handel.

Att hantera framtidens logistikutmaningar kräver förmågan att anpassa och tänka nytt, inte minst inom retail och e-handel. De senaste årens utveckling har fått fler att inse lagrets betydelse och vilken inverkan det har på hur företaget uppfattas av sina kunder. Detta ställer i sin tur nya krav på oss som driftpartner. I vår roll behöver vi ständigt utmana oss själva och det sammanhang vi agerar i. Mot den bakgrunden har vi utvecklat ett erbjudande och tjänstekoncept som vi vet lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar, både idag och i omställningen framåt.

Vi tror med andra ord inte att det räcker att skicka armar och ben efter problemen. Det krävs specialistkompetens och fokusering. För att lyckas med detta måste vi ha kompetenta och dedikerade medarbetare - vi ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Siffror från verksamheten

2015

Året då företaget grundades

750+

Antal medarbetare

1 500+

Antal medarbetare i peak

300+

Årlig omsättning i MSEK

Tillväxt och positionering

Verksamheten växer kraftigt och erbjudandet positioneras tydligare mot retail och e-handel.

2020
2019

Koncernen bildas

För att anpassa organisationen för fortsatt lönsam tillväxt omstruktureras verksamhet och en koncern bildas. Tobias Jonasson ersätter Angela Wiss som VD och koncernchef med tillträde i mars 2020.

Erbjudandet växer

Erbjudandet utvecklas vidare genom att tillhandahålla seniora interimschefer inom lager och logistik. Love Lundqvist utses till VD för Insitepart Staffing & Recruiting.

2018
2017

Första site-lösningen

Insitepart Solutions bildas för att erbjuda driftlösningar med helhetsansvar och bli en kompetenspartner inom lagerdrift. Första site-lösningen startas upp.

Geografisk expansion

Verksamheten expanderar till flera orter och kontor öppnas i Stockholm. Snabb tillväxt inom retail och e-handel och etablerar ny rekryteringstjänst inom lager och logistik.

2016
2015

Företaget grundas

Företaget grundas av Angela Wiss och Adis Begovic i Jönköping. Företaget blir ett auktoriserat bemanningsföretag.