Personer som arbetar i ett lager

Integritetspolicy

Insitepart Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig som besökare på vår hemsida är namn, e-postadress, IP-adress, webbadress samt telefonnummer.

Ändamål med insamlingen?

Insitepart kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta oss via info@insitepart.se.

Så raderar eller rättar du information?

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Kontakta oss via info@insitepart.se.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta oss via info@insitepart.se.

Period som uppgifterna lagras

Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Insitepart Holding AB, orgnr. 559200-5812, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping. Kontakta oss via info@insitepart.se.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.