Butikshyrorna i detaljhandeln har hamnat i fokus och missnöjet bland hyresgästerna växer. Freddy Sobin, vd på Kicks, är en av de som tydligt markerat sin missbelåtenhet över hur minskade kundströmmar i kombination med oförändrade hyresnivåer ger ett omöjligt räknestycke. Konsekvensen blir olönsamma butiker och i förlängningen stängningar. Det skriver Insiteparts VD och koncernchef, Tobias Jonasson, i en krönika för Market.se

"För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder."

Butikshyran har såklart en väsentlig påverkan i kalkylen för den enskilda butikens bidrag till lönsamhet och det vore nog att betrakta som tjänstefel att som ansvarig för en större butikskedja inte utmana sina hyreskostnader.

Särskilt mot bakgrund av hur utvecklingen i den fysiska handeln har varit och den förhållandevis enkla övningen i att pressa besparingar bakåt i leverantörsledet.

Men med viss tröghet, i takt med att gamla hyresavtal löper ut, får ändå priserna antas rätta sig till efterfrågan – även om hyresgästerna säkert gärna hade sett en snarare utveckling.

För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning för både hyresgäster och fastighetsägare lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder – inte minst logistiska sådana.

Butiksytorna kan komprimeras. Genom exempelvis bättre styrning och en försörjningsstruktur som tillåter snabbare butikspåfyllnader minskar behovet av lager i butik och därmed också behovet av kvadratmeter.

Att reducera antalet kvadratmeter ger inte bara sänkta hyreskostnader för hyresgästen utan rimligtvis även gynnsamare förutsättningar att upprätthålla kvadratmeterpriserna för fastighetsägaren.

Det mindre butiksformatet ikombination med mer flexibla hyresvillkor borde också i högre grad attrahera och sänka tröskeln för den renodlade e-handlaren att ta klivet ut i den fysiska världen.

När butiken går från att vara en isolerad säljkanal till en mer utvecklad roll som möjliggörare i andra kanaler behöver den i vissa fall bestyckas med nya logistiska förmågor.

En del i detta innebär att lokalernas fysiska infrastruktur måste anpassas. Att i butik plocka och packa order för upphämtning eller hemleverans kräver särskilda ytor med egenskaper som i all väsentlighet skiljer sig från traditionella exponeringsytor.

Även ökade krav på snabb och smidig åtkomst för inkommande och utgående gods fordrar i många fall anpassningar och innovativ byggnadsteknisk utveckling.

Innovativ och snabbfotad ärväl kanske inte vad som främst kännetecknar en fastighetsbransch som ofta gömmer sig bakom det attraktiva läget och långa avtal. Det är nu hög tid att ändra på det.

För att anpassa lokalerna till sitt nya uppdrag krävs betydande produktutveckling. Inte desto mindre måste detaljhandlaren utmana sina logistiklösningar och vara en tydlig kravställare mot sin hyresvärd. Allt annat lika, så kan vi hursomhelst inte förlita oss på att sänkta kvadratmeterhyror kommer att ha någon avgörande betydelse för detaljhandelns framtida välbefinnande.

Se fler inlägg

Klicka till höger för fler inlägg.

21 augusti, 2023

Här hittar handeln framtidens toppchefer

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring hur handeln hittar framtidens toppchefer.Precis som i alla andra sammanhang har en vd inom handeln uppdraget att leda mot uppsatta mål och förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. Ett up...
10 oktober, 2022

En prövningens tid för logistikchefen

I sin senaste krönika resonerar Tobias Jonasson kring de utmaningar som väntar logistikchefer framöver; som att sitta på överkapacitet. Smarta beslut kan dock leda till fördelar framöver.Under flera år har logistiken utveckling drivits på av goda tider...
17 juni, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, sp...
10 juni, 2022

Storleken är av mindre betydelse

Hur ska man jämföra TPL-företag? I vart fall är storleken på lagerytan ett ytterst trubbigt mått, det anser Dagens Logistiks krönikör Tobias Jonasson, till vardags vd på Insitepart.Tredjepartslogistik är branschen som inte är bransch. Snarare handlar de...
12 oktober, 2021

Dagligvaruhandelns kapprustning angår inte bara dem

“Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande”
22 september, 2021

Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

"Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln."
11 augusti, 2021

Logistikens relation till e-handeln är ansträngd, komplicerad och hälsosam

"E-handeln kommer tillföra logistiken nya och utökade förmågor och därmed göra den än mer livskraftig"
19 april, 2021

Aktiva miljöåtgärder är inget kundkrav – det är ekonomisk självbevarelsedrift

”Att agera i disharmoni med miljön kostar pengar – mycket pengar"
5 april, 2021

Den framtidssäkrade detaljhandeln kräver ett logistiskt cirkustrick

”Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel”