Krönika av Tobias Jonasson (VD och koncernchef Insitepart) i premiärnumret av Dagens Logistik, på temat e-handelslogistik.

Den är snabb, billig och erbjuder ett sortiment med valmöjligheter som vida överskrider vad vi visste att vi behöver. Kunderna älskar den och belönar den med allt fler och större köp. Dess rasande tillväxttakt får andra verksamheter att framstå som under avveckling och entreprenörerna bakom har fått rockstjärnestatus.

"E-handeln kommer tillföra logistiken nya och utökade förmågor och därmed göra den än mer livskraftig"

Det handlar såklart om e-handeln: en säljkanal och ett fenomen som logistiken har en något ansträngd och komplicerad relation till.

Logistik påverkar effektiviteten i ett företag och därmed lönsamheten. Ett vanligt påstående är att e-handeln i sina tillväxtambitioner inte har några krav på lönsamhet och att kunderna därför kan skämmas bort med en slags ofinansierad logistikservice.

Detta bortklemade förhållningssätt har lett till en kund som numera räknar med snabba och bekväma leveransalternativ utan att behöva täcka upp för de merkostnader som uppstår: en lindrigt uttryckt stökig utveckling som upplevs sätta de logistiska naturlagarna ur spel och lämnar djupa veck i skolbokslogistikerns panna. 

Miljön har länge varit en faktor inom logistiken. Inte så konstigt med tanke på att godstransporter tillhör en av de värsta bovarna i sammanhanget. Trots detta får man i ärlighetens namn ändå konstatera att miljö och klimat inte har vägt särskilt tungt i beslutsfattandet.

Snarare har andra faktorer vägt tyngre och att en minskad miljöpåverkan i bästa fall råkat bli en positiv bieffekt. När frågan nu har utvecklats till en av vår tids stora ödesfrågor är situationen dock en annan och för att leva upp till idealet krävs drastiska åtgärder.

Att förmå göra e-handelns fragmenterade och ineffektiva transporter miljövänliga och hållbara är därför ett ytterligare exempel på hur e-handeln prövar logistiken och i flera avseende får den att framstå som otillräcklig.

Den logistiska evolutionen har över tid genomgått en rad raffinerande utvecklingssteg som tillsammans format logistiken till hur vi känner den idag. Utvecklingen har ofta drivits på av förändrade förutsättningar och tillkortakommanden i en enskild bransch.

Tidigt hade exempelvis fordonsindustrin en dysfunktionell relation till logistik. En relation som sedermera utvecklats till att logistiken istället har blivit möjliggörare och starkt bidragande till att att bilen faktiskt har kunnat bli, i princip, var kvinnas och mans egendom.

Se fler inlägg

Klicka till höger för fler inlägg.

29 september, 2020

Dagligvaruhandelns kapprustning angår inte bara dem

“Dagligvarujättarnas kapprustning för att lyfta och anpassa sin logistik är på alla sätt rafflande”
29 september, 2020

Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

"Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln."
29 september, 2020

Krävs mer raffinerade åtgärder för att lösa hyresproblematiken

"För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder."
29 september, 2020

Aktiva miljöåtgärder är inget kundkrav – det är ekonomisk självbevarelsedrift

”Att agera i disharmoni med miljön kostar pengar – mycket pengar"
29 september, 2020

Den framtidssäkrade detaljhandeln kräver ett logistiskt cirkustrick

”Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel”