Insitepart driftpartner

En drift- och kompetenspartner inom logistik

Vi erbjuder ett specialiserat tjänsteutbud inom lager- och terminaldrift med tillhörande stödtjänster.

Vårt erbjudande

Utmana dig själv, utvecklas tillsammans

Hos oss är laget viktigare än jaget. Vi jobbar tillsammans i sammansvetsade team, men vi arbetar också nära våra kunder för att deras affärer ska utvecklas så bra som möjligt. Att ha ett gemensamt mål gör allt roligare och mer meningsfullt. Vi vet att du och våra andra medarbetare har egna ambitioner och drivkrafter. Och att dessa är ovärderliga för teamet. Oavsett om du arbetar i någon av våra driftverksamheter eller är en del av ett specialistteam, så kommer nyfikenhet och initiativförmåga snabbt leda till ökat ansvar och nya utmaningar. För att säkerställa att du alltid har rätt förutsättningar att lyckas i din roll har vi interna program för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 Jobba hos oss

Ett specialiserat tjänsteutbud

Vi erbjuder tjänster inom lager- och terminaldrift med tillhörande stödtjänster. Vår specialisering och tydliga fokus har gett oss förtroendet att samarbeta med de mest framstående och krävande uppdragsgivarna.

Driftlösningar

Flexibla bemanningslösningar, funktionsansvar och entreprenader samt driftansvar hel site.

Projekt och utveckling

Genom våra specialister erbjuder vi rekryteringstjänster, expert- och projektstöd samt erfarna chefer och ledare.

Inspiration & kunskap

Ta del av inspirerande blogg-inlägg, krönikor och tips inom lager, logistik, retail och e-handel. Vi delar med oss av våra erfarenheter som driftpartner till flera av branschens mest krävande uppdragsgivare och tips dig som är nyfiken på en karriär inom lager- och terminaldrift.

17 juni, 2022

Så lyckas du med din lagerautomation

Att lagerautomation är en av de största logistiktrenderna just nu har knappast undgått någon. Enligt en rapport från Interact Analysis beräknas den globala automationsmarknaden mer än fördubblas från 2020 till 2025 och varje vecka kan vi läsa om nya, spektakulära automationsinvesteringar bland svenska företag. Men hur lyckas man med sitt automationsprojekt och får den effekt man hoppats på? Knapp har pratat med tre verkliga experter inom området om framgångsfaktorer och fallgropar inom lagerautomation. Läs hela artikeln h...
10 juni, 2022

Storleken är av mindre betydelse

Hur ska man jämföra TPL-företag? I vart fall är storleken på lagerytan ett ytterst trubbigt mått, det anser Dagens Logistiks krönikör Tobias Jonasson, till vardags vd på Insitepart.Tredjepartslogistik är branschen som inte är bransch. Snarare handlar det om en samling företag som erbjuder tredjepartslogistiktjänster – vad det nu är? Den minsta gemensamma nämnaren brukar vara att i egna lokaler kunna tillhandahålla lagring med tillhörande hantering för in- och uttag åt sina kunder. Häri innefattas således allt från åkeriföretaget med tillgång till fyra väggar och ett tak som med stöd av Excel tillfälligt förvarar gods som någon transportkund inte själv har plats med, till aktörer som i moderna lokaler och välutvecklade IT-stöd dagligen utför tusentals lagertransaktioner åt sina kunder. Med andra ord en synnerligen brokig skara aktörer. Poängen med tredjepartslogistik eller TPL blir lite förenklat en logistiklösning som erbjuder något som kunderna inte själva kan uppnå i termer av kostnadseffektivitet, serviceprestation och skalbarhet. Det handlar om ökad flexibilitet i lagringskapaciteten, bättre hanteringseffektivitet eller en mer gynnsam geografisk närvaro – eller en kombination av allt. Hur väl detta faktiskt uppnås varierar förmodligen lika mycket som antal uppdrag och samarbeten. Det är nog heller inget vilt konstaterade att påstå att man i många fall inte ens bemödat sig med att analysera utfallet i förhållande till alternativen. Många samarbeten fortgår enligt devisen ”om det inte upplevs dåligt är det förmodligen tillräckligt bra”.”TPL:arna är angelägna om att framhålla sin kvadratmeterspondus, men det är ett tämligen primitivt mått på förmåga”När Dagens Logistik återkommande kartlägger och rangordnar leverantörerna i en bransch som inte är en bransch görs det utifrån en egen bedömning av vad som kvalificerar sig inom ramen för att vara en TPL-verksamhet. En rimlig förenkling och ansats för att ändå kunna ge en överskådlig bild över hur tredjepartslogistiken och dess aktörer utvecklas i Sverige. Företagen listas och rangordnas med hänsyn till årlig omsättning och disponerad kapacitet uttryckt som antal lager med tillhörande kvadratmetrar. Just antal lager och kvadratmeter har ofta blivit synonymt med att mäta framgång – inte minst bland aktörerna själva. Jämte eventuell lagerautomation är antal lager och kvadratmeter det som tredjepartslogistikerna gärna främst framhäver om sig själva.   En TPL-verksamhets fysiska förutsättningar spelar givetvis roll. Antal och storlek på lagerlokalerna skvallrar även i någon mening om vidden på befintlig verksamhet. Vidare blir lagrens geografiska placering en viktig faktor i hur väl lösningen kan tjäna sitt syfte. Detta är tredjepartslogistikerna förstås medvetna om och är därför angelägna om att framhålla sin kvadratmeterspondus. Ett tämligen primitivt mått på förmåga som dessutom inte är helt enkel för den utomstående att syna. Tredjepartslogistikernas kunder söker alltså en lösning de inte själva kan åstadkomma. På samma sätt som jag tidigare lyft fram att grad av lagerautomation inte ska vara en säljpitch, så är antalet kvadratmeter ett ganska ovidkommande del i erbjudandet. Det som spelar roll är hur lösningen och erbjudandet ger kunderna ökad kontroll och vilka förmågor som kan tillhandahållas i gränssnittet mot kundernas kunder. Det är detta som gör leverantörernas erbjudande unikt och skapar konkurrensfördelar. Fler eller färre kvadratmetrar är av mindre betydelse. Viktigast är vad man gör med dem. Tobias JonassonTobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart Källa: https://dagenslogistik.se/storleken-ar-av-mindre-betydels...

Partnerskap för kvalitet och prestation

I partnerskap med våra kunder arbetar vi för att skapa mätbara effekter, där vi delar hängivenheten att nå uppsatta mål. Sedan starten 2015 har vi fått förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder varav flera är ledande i sin bransch. Då vår framgång ytterst bygger på kompetenta och dedikerade medarbetare, vill vi attrahera rätt kompetens och talanger genom att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Läs mer  

Med uppdrag att förändra, utveckla och leda

om insitepart

Vi är en modern drift- och kompetens-partner inom logistik.

Genom vår specialisering och inriktning ska vi förändra, utveckla och leda. Vi ska vara en aktiv drift- och kompetenspartner till de mest krävande uppdragsgivarna inom lager- och terminaldrift.

Läs mer om oss

karriär

Det är Insiteparts medarbetare som gör hela skillnaden

Rätt inställning, massa energi och vassa hjärnor kan vi inte få nog av. Hjälp oss och våra uppdragsgivare att nå våra gemensamma högt uppsatta mål. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och ta del av våra lediga tjänster.

OM ATT VARA EN DEL I TEAMET

Drifpartner truckförare bemanning
Projekt och utveckling Insitepart

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, varför vi aldrig ska kompromissa på vårt ansvar som arbetsgivare. Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och attrahera de vassaste individerna.

 

Siffror från verksamheten

2015

Året då företaget grundades

1500+

Antal medarbetare

2500+

Antal medarbetare i peak

500

Årlig omsättning i MSEK

Bli en del av Insitepart!

Oavsett vart du befinner dig i din karriär eller hur långt du vill gå, så vill vi på Insitepart vara ett värdefullt steg i din utveckling.

SE VÅRA LEDIGA JOBB

Insitepart anställda